Vady zraku

Vady zraku

  • Astigmatismus

Ten, kdo trpí astigmatismem, vidíneostře jak na blízko, tak i do dálky. Nevidí jasně kontrasty mezi horizontálními, vertikálními nebo sešikmenými řádky. Příčinou často bývá zakřivení rohovky, které není sferické, ale torické (normální rohovkamá tvar kulové úseče. Při astigmatismu má však ve dvouosách na sebe kolmých rozdílné zakřivení a výsledkem je válcová plocha, která způsobuje zkreslení). Astigmatismus se může kombinovat s řadou dalších vad vidění, jako je myopie nebo hypermetropie.

Charakteristické příznaky:
Pacient trpící astigmatismem zaměňuje podobné si znaky,jako písmena H, M nebo N nebo také číslice 8 a 0.Astigmatismus samostatný, nebo v kombinaci s myopiínebo hypermetropií vyvolává únavu očí a bolesti hlavy.

Korekce:
Astigmatismus se koriguje pomocí torických korekčních čoček, jejichž zakřivení vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky. Dioptrická hodnota korekčních čoček proto není stejná po celém jejich povrchu, ale rozdíl v dioptrické hodnotě je tím větší, čím vyšší je astigmatická vada.

 

  • Presbyopie

Presbyopie, neboli česky vetchozrakost, je přirozený proces vidění týkající se každého z nás po čtyřicítce. Čočka začíná ztrácet na pružnosti, nedostatečně se vyklenuje a oplošťuje, čímž je akomodace velmi obtížná. Z toho pak vyplývá stále se zhoršující vidění na blízko.

Chrakteristické příznaky:
Vaše paže nejsou dost dlouhé na to, abyste mohli číst novinynebo se Vám Vaše děti smějí, když navlékáte nit do jehly?Vyhledáváte pro čtení stále více světla? Jestliže ano, potýkátese s prvními příznaky presbyopie.

Korekce:
Existuje několik druhů korekčních skel. Má-li Vám Váš oční optik dobře poradit s výběrem brýlových čoček tak, aby splňovala Vaše očekávání a vyhovovala Vašim potřebám, musí se vás zeptat na Vaši činnost, jak profesní, tak i zájmovou. Pouze některé brýlové čočky Vám zároveň umožní ostře vidět jak na čtení, tak i na střední vzdálenost (monitor) a do dálky (televize).

 

  • Myopie

Myopie by se dala charakterizovatjako vada, kdy je oko fyziologickypříliš dlouhé. Ostrý obraz se potomvytváří před sítnicí a na sítnici vznikáobraz neostrý. Pacient trpící myopiívidí špatně na dálku, ale dobřena blízko. Vzdálenost, na kteroumyop ostře vidí je tím kratší,čím je myopie vyšší.

Charakteristické příznaky:
Mhouříte oči, abyste jasně viděli do dálky? Míjíte své přátele na ulici, aniž byste je poznali? Píše Vaše dítě s nosem nalepeným na sešit? Jestliže ano, jsou to první příznaky myopie.

Korekce:
Myopie se koriguje tzv. „mínusovými“ brýlovými čočkami, s jejichž pomocí je obraz přiváděn na sítnici. Tím se usnadní akomodace a zabrání se tak únavě očí a bolestem hlavy. Skla určená pro osoby trpící myopií jsou silnější na okraji, než ve středu. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím je myopie vyšší.

 

  • Hypermetropie

Hypermetropie by se dala charakterizovat jako vada, kdy je oko fyziologicky příliš krátké. Ostrý obraz se potom vytváří za sítnicí a na sítnici vzniká obraz neostrý. Pacient trpící hypermetropií vidí špatně jak na blízko, tak i na dálku. Podaří-li se mu přece jenom zaostřit do dálky, tak pouze za cenu značné námahy očí a následné únavy.

Chrakteristické příznaky:
Únava očí a bolest hlavy. Příčinou těchto příznaků býváneustálá snaha o dokonalou akomodaci. Potíže bývají častějšía výraznější večer a po práci. Lehká hypermetropieprobíhá mnohdy nepozorovaně až do věku 35 či 40 let,protože oko ještě dokáže akomodovat natolik, aby viděnýobraz byl jasný a nerozmazaný. Je-li tato vada výraznější,všimneme si jí poměrně brzy u dětí. Často bývá provázenašilhavostí, kterou je třeba velmi rychle odstranit.

Korekce:
Hypermetropie se koriguje tzv. „plusovými“ brýlovými čočkami, s jejichž pomocí je obraz přiváděn na sítnici. Tím se usnadní akomodace a zabrání se tak únavě očí a bolestem hlavy. Skla určená pro osoby trpící hypermetropií jsou silnější ve středu než na okraji. Rozdíl v síle skel je tím větší, čím jehypermetropie silnější.